Energitillegg

På grunn av utfordrende energisituasjon har vi sett oss nødt til å innføre 3,9% i energitillegg på alle fakturaer.
Dette kommer i tillegg til alle oppgitte priser og kan bli justert månedlig i forhold til energisituasjonen.

Vår bransje har, i likhet med mange andre, vært gjennom et svært urolig år. Stigende råvarekostnader har medført at prisene har øket betydelig. Den dominerende kostnadsdriveren er papir. Dessverre har situasjonen forverret seg etter sommeren. Krigen i Ukrania har gjort at energimarkedet er helt i ubalanse og både vi og våre leverandører opplever at vi må betale mer enn 4 ganger mer for strøm dette året enn det vi gjorde for 1 år siden. Det er selvfølgelig også andre faktorer som har vært utslagsgivende, men strøm er den dominerende faktor.

Energitillegg fra våre papirleverandører vil bli videreført til våre kunder uten noe form for påslag, og vi må innføre et eget energitillegg på våre priser som dekker deler av de ekstra energiregningene vi blir påført.  Når det gjelder papir er tilleggene forskjellige alt etter hvem som er leverandør, De vil også kunne endre seg basert på utviklingen utover høsten. Vi vil kunne svare på dette i hvert enkelt tilfelle. Det er også mulig at det i enkelte tilfeller vil være fornuftig å bytte til en annen kvalitet eller leverandør, men dette må løses individuelt.

Energitillegget vi innfører fra oktober er 3,9% på fakturasum. Dette dekker deler av kostnader på strømutgifter og energitillegg fra våre underleverandører.

Vi beklager at vi i et urolig markedet må gjennomføre slike tiltak som vi aldri tidligere har gjort, men ber allikevel om forståelse.Vi har avventet i flere måneder og håpet på bedring, men nå er det dessverre ingen vei utenom.

Skulle det være spørsmål rundt dette vennligst ta kontakt med daglig leder Erlend Bakken, tlf: 997 35 011 eller epost: erlend@omegatrykk.no