Leveringsbetingelser og fakturainformasjon

Vi i Omega Trykk AS liker å holde ting enkelt og ryddig. Derfor har vi notert ned standard vilkår og praksis på de fleste typer bestilling. Følgende oppsummering gjelder så fermst ikke noe annet er avtalt.

PRISER
Priser fra bestillingskalkulator eller tilsendet tilbud er gyldig for aksept i 30 dager etter tilbudets dato. 
Alle priser er eksklusive merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

LEVERINGSBETINGELSER 
Omega Trykk AS påtar seg forsendelse/transport mot at frakt betales av mottaker. Minste tilleggsfrakt er kr 100,- eks. mva. Ved kjøp under kr 300.- eks. mva belastes et småordretillegg på kr 50,- eks mva.

BETALINGSBETINGELSER
Ordinære betalingsbetingelser er netto per. 15 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter med 1% per. måned. Ved evt. feil på faktura er det ikke tillatt å holde tilbake hele beløpet, kun den omtvistede del.

Ved purring påløper purregebyr ihht. Inkassoloven.

ANSVAR
Selger forplikter seg kun til å erstatte de kvantiteter som har vist seg å være beheftet med feil. Selger er for øvrig ikke ansvarlig for tap eller skade som måtte oppstå som følge av produktet eller dets bruk.