Reklamasjon

Hvis vi har vært så uheldige at dine trykksaker har blitt skadet i transport, eller har andre mangler. Ta et bilde og send til oss, beskriv hva feilen eller mangelen er og vi følger deg opp og får ordnet opp.

REKLAMASJONER
Reklamasjoner som gjelder varen må fremsettes og dokumenteres omgående og aldri senere enn en uke etter varemottak. Gjelder reklamasjonen transportskader skal reklamasjon skje til fraktfører ved mottakstilfellet og må dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument. 

Ved kvalitetsreklamasjoner vil varen bli reparert eller erstattet med feilfri vare uten omkostninger for kunden. 

FORCE MAJEURE
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse. 

SALGSPANT
Selger har panterett til leverte varer (jfr Panteloven av 8. febr. 1980 nr 2 §§3-14 til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt. 

HUSK Å LES KORREKTUR FØR DU SENDER TIL TRYKK :)